מבנה מסוכן – כל מה שצריך לדעת על מבנים מסוכנים

אחד התפקידים של הרשות המקומית היא לדאוג לחוזק וליציבות של מבנים הנמצאים בתחום השיפוט שלה. אם בניין מוכרז כמבנה מסוכן על ידי העירייה או הרשות המקומית, בעלי הבניין או הדיירים בו מתבקשים לתקן את הליקויים באופן מיידי. מאותו הרגע, האחריות על כל פגיעה באדם או ברכוש שארעה בבניין עצמו או בסביבתו בגלל הליקויים בו, מוטלת עליהם. מהו בדיוק צו מבנה מסוכן ומתי הוא מוטל? מהם הליקויים שעלולים לגרום לרשות המקומות להוציא למבנה כל שהוא צו כזה? מהו הליך הסרת צו מבנה מסוכן? איך לבחור את הגוף שיסייע בהשגת המטרה הזאת? כדאי לקרוא – כל התשובות בהמשך המאמר.  

מבנה מסוכן – כל מה שצריך לדעת על מבנים מסוכנים

מהו צו מבנה מסוכן ומתי הוא מוטל

כאמור, שמירה על הבטיחות של כלל התושבים והמבקרים ברשות המקומית מוטלת על הרשות. חלק מהתפקיד הזה הוא, לפיכך, בדיקת מבנים ובניינים הנמצאים בתחומי הרשות. מבנה שנמצא במצב אשר מחליש אותו או שעלול לגרום לקריסה שלו, עלול להיות מוכרז על ידי הרשות כמבנה מסוכן. חולשת המבנה או חלקים ממנו יכולה לנבוע מהסיבות הבאות:

  1. הטיח של המבנה מתקלף וסדוק
  2. המרפסות במבנה אינן יציבות או היציבות שלהן נמצאת בסכנה
  3. בטון פגום והברזל מתחת לבטון חשוף
  4. הברזל מתחת לבטון מעלה חלודה

בכל צירוף של המקרים הללו, המבנה עלול להיות מוכרז כמבנה מסוכן. מרגע שהוטל על מבנה כל שהוא צו מבנה מסוכן, האחריות על כל נזק שייגרם כתוצאה המפגעים שתוארו לעיל חלה על הבעלים של המבנה והדיירים בו.

הליך הסרה של צו מבנה מסוכן

מרגע שהמבנה הוכרז מבנה מסוכן, האחריות על תיקון הנזקים חלה על הדיירים. רק תיקון של הנזקים המפורטים בצו יביא להסרה שלו. אחרי שתוקנו כל המפגעים, יכולים בעלי המבנה לפעול לביצוע הליך הסרת צו מבנה מסוכן והחזרת המצב לקדמותו. הליך הסרת הצו כאמור לעיל, כולל את הפעולות כדלקמן:

  • תיקון הליקויים שמפורטים בצו המבנה המסוכן שהועבר לידיעת בעלי המבנה.
  • חיזוקים בקירות, בעמודים ובחלקים נוספים, במטרה לייצב את המבנה ולחזק אותו
  • איטום המבנה ומניעת האפשרות של חדירת מי גשמים, שעלולים לגרום נזקים למבנה ולהחליש אותו.
  • תיקון ליקויים אחרים שמפורטים בצו. לדוגמה – חיזוק מרפסות.

כל התיקונים חייבים להיות מבוצעים על ידי חברה אמינה, מבוססת ומנוסה. חברת תמר הנדסה ואיטום היא, לפיכך, מתאימה ביותר לביצוע העבודות והסרת צו מבנה מסוכן.

איך בוחרים את הגוף שיפעל להסרת צו מבנה מסוכן

בחירת החברה המתאימה לביצוע שיקום מבנים והסרת צו מבנה מסוכן צריכה להתבצע על פי אמות מידה מקצועיות גרידא. החברה המבצעת צריכה להיות בעלת ניסיון מוכח ויכולת להוציא לפועל הליך שיפוץ נרחב במבנה, ככל שיידרש. עם השירותים הללו ניתן למנות שיפוצים ותיקונים למיניהם וכן שירותי איטום שימנעו חדירת מי גשמים והחלשת יסודות המבנה. החברה הנבחרת חייבת להיות בעלת ניסיון ובעלת הרשאות מתאימות גם לעבודות בגובה. זה המקום וזה הזמן להדגיש כי שיקום מבנה לא חייב להתבצע רק בתוקף צו מבנה מסוכן. כדאי להקדים תרופה למכה ולבצע עבודות איטום ושיפוצים באופן יזום. כך תימנע הטלת הצו מצד אחד, ותוגבר הבטיחות של הדיירים במבנה והשוהים בו מצד שני.

אם אתם מעוניינים לעבור הליך מסודר ויסודי של הסרת צו מבנה מסוכן במבנה שלכם, זה בהחלט המקום הנכון עבורכם. צרו קשר כבר כעת והמומחים של תמר הנדסה ואיטום – קבלן איטום, יחזרו אליכם בהקדם. הם ילמדו את הנושא ויבצעו את כל העבודות הנדרשות עד להפיכת המבנה ליציב ובטוח לשימוש.